NEPLATIČI zbernej faktúry, na doriešenie DK ZsFZ !!! Chotín, Trenčianske Teplice

15.01.2018, Iveta Šodelová

Upozornenie sekretariátu ZsFZ na úhradu zbernej faktúry

Sekretariát ZsFZ  opakovane upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november bola dňa 11.12.2017 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili do 31.12.2017, pre nesplnenie tejto povinnosti budú uvedené kluby odstúpené na doriešenie DK ZsFZ !!!

 

FK Chotín

MŠK Slovan Trenčianske Teplice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

19.12.2017

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 592x
Zväzové novinky