Matričná komisia
ZsFZ-MK-2017/2018-0001
Uplatnenie nároku
FK, ktorý má dostať financie zašle faktúru klubu, ktorý má doplatiť. Ak tak neurobí, môže sa obrátiť na Komoru pre riešenie sporov. Ľ. Szerencsés predseda MaK ZsFZ
Rozhodnutie: ZsFZ-MK-2017/2018-0001
Klub: OFK Tovarníky
Dátum zaevidovania: 09.08.2017 14:38
Dátum vyriešenia: 09.08.2017 14:39
Stav: Vyriešené