Komisia delegátov
Členovia
Jozef Husárik
Ivan Hádek
Slavomír Matejčík
Ľuboš Marci
Štefan Hodoško
Tajomníci