Disciplinárna komisia
Členovia
Jozef Mamis
Jozef Šmidovič
Peter Samek
Peter Bachratý
Jozef Inovecký
Tajomníci
Rozhodnutia