Disciplinárna komisia
Členovia
Ivan Minárčiný
Jozef Mamis
Jozef Šmidovič
Peter Samek
Peter Bachratý
Tajomníci
Rozhodnutia