Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0044
U 83, U 207
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0044
Klub: TJ Nový Život Veľké Uherce
Dátum zaevidovania: 22.08.2019 20:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Sebastián Greguška ČK 10 EUR 22.08.2019 20:50
Sebastián Greguška Zmena DS - zamieta sa 10 EUR 20.09.2019 23:16