Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0045
U 92
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0045
Klub: TJ Kostolné Kračany
Dátum zaevidovania: 22.08.2019 20:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Károly Oláh ČK 5 EUR 22.08.2019 20:51