Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0055
U 127
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0055
Klub: DSC Orechová Potôň
Dátum zaevidovania: 28.08.2019 22:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Kohút ČK 5 EUR 28.08.2019 22:16