Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0056
U 128
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0056
Klub: TJ Družstevník Baloň
Dátum zaevidovania: 28.08.2019 22:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Márk Petőcz ČK 5 EUR 28.08.2019 22:17