Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0057
U 129
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0057
Klub: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
Dátum zaevidovania: 28.08.2019 22:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ondrej Jančovič ČK 5 EUR 28.08.2019 22:20