Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0059
U 116, U 192
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0059
Klub: OK Častkovce
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 08:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ondrej Kurín ČK 10 EUR 30.08.2019 08:11
Ondrej Kurín Zmena DS 10 EUR 12.09.2019 22:45