Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0061
U 119
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0061
Klub: PFK Piešťany
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 08:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marcel Modrovič ČK 10 EUR 30.08.2019 08:13