Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0062
U 121
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0062
Klub: OŠK Lipová
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 08:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Szabó ČK 10 EUR 30.08.2019 08:16