Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0063
U 122, U 191
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0063
Klub: FK Veľká Mača
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 08:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kevin Horváth ČK 5 EUR 30.08.2019 08:21
Kevin Horváth Zmena DS - zamieta sa 5 EUR 12.09.2019 22:41