Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0065
U 126, U 162
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0065
Klub: „FC Nový Život“
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 08:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kristóf Rajcsányi ČK 5 EUR 30.08.2019 08:27
Kristóf Rajcsányi Zmena DS 5 EUR 05.09.2019 09:58