Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0076
U 152, U 193
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0076
Klub: TJ Plevník - Drienové
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 09:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Slaninka ČK 10 EUR 05.09.2019 09:52
Martin Slaninka Zmena DS 10 EUR 12.09.2019 22:46