Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0078
U 158
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0078
Klub: ŠK Svodín
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 09:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Imrich Mészáros ČK 5 EUR 05.09.2019 09:55