Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0079
U 159, U 209
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0079
Klub: TJ AC Mužla
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 09:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Attila Keszegh ČK 5 EUR 05.09.2019 09:56
Attila Keszegh Zmena DS 5 EUR 20.09.2019 23:18