Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0083
U 174
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0083
Klub: TJ Slovan Bojná
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 12:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Bajzík ČK 5 EUR 06.09.2019 12:05