Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0112
U 210
Disciplinárne sankcie
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0112
Klub: TJ Kostolné Kračany
Dátum zaevidovania: 20.09.2019 23:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 20.09.2019 23:22
POKUTY