Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0335
U 505
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0335
Klub: ŠK Šurany
Dátum zaevidovania: 09.11.2019 06:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marcel Timoránsky ČK 10 EUR 09.11.2019 06:54