Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0347
U 513
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0347
Klub: FC Dulovce
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 14:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Szabó ČK 10 EUR 14.11.2019 14:34