Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0354
U 520
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0354
Klub: SFC Kopánka
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 14:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Uhlík ČK 5 EUR 14.11.2019 14:48