Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0363
U 529
Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0363
Klub: FK TEMPO Partizánske
Dátum zaevidovania: 02.12.2019 09:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Daniel Šakový 5 x ŽK 10 EUR 02.12.2019 09:12