Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2019/2020-0386
U 553
Disicplinárne sankcie
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2019/2020-0386
Klub: ŠK FC Vydrany
Dátum zaevidovania: 02.12.2019 09:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 02.12.2019 09:58
POKUTY