Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0590
5. liga Sever - Košeca
TJ Tatran Uhrovec – FK Košeca (6. kolo) – ŠTK ZsFZ berie na vedomie oznámenie FK Košeca o nevycestovaní na MZ. MZ sa neuskutoční.
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0590
Klub: FK Košeca
Dátum zaevidovania: 04.09.2019 17:33
Dátum vyriešenia: 04.09.2019 17:34
Stav: Vyriešené