Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0608
5. liga Sever - kontumácia
TJ Tatran Uhrovec – FK Košeca (6. kolo) 3:0 kont. – ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 s použitím SP čl. 82/1/b. ŠTK odstupuje FK Košeca na DK na doriešenie
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0608
Dátum zaevidovania: 10.09.2019 10:22
Dátum vyriešenia: 10.09.2019 10:22
Stav: Vyriešené