Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0828
4. liga JV U19 - námietka
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.10.2019 (streda) o 16.00 h: Jozefa Molnára (VM ) V. Uľany Pavla Jurča (K) hráča č. 5 Kevina Németha Ľudovíta Bagitu (VM) Kolárovo Róberta Töltésiho (K) Kolárovo Za účasť menovaných je zodpovedný klub aj v zmysle RS B/6/f ( V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom, alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, rozhodca, kapitáni, vedúci družstiev mládeže, a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú povinní dostaviť sa osobne na riadiaci orgán súťaže, v termíne určenom ŠTK ZsFZ. Ak sa pozvaný hráč na zasadnutia ŠTK nedostaví, proti ktorému bola vznesená námietka, stretnutie bude kontumované. Tento hráč, kapitán a vedúci mužstva budú odstúpení na k riešeniu na DK.)
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0828
Klub: FK Kolárovo
Dátum zaevidovania: 28.10.2019 08:28
Dátum vyriešenia: 28.10.2019 08:28
Stav: Vyriešené