Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0838
3. liga dorast - H. Saliby
TJ Horné Saliby – FKM Nové Zámky (14. kolo) – ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Dolných Salibách.
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0838
Klub: TJ Horné Saliby
Dátum zaevidovania: 30.10.2019 08:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 30.10.2019 08:13