Športovo-technická komisia
ZsFZ-STK-2019/2020-0867
5. liga Stred - H. Obdokovce
OTJ Horné Obdokovce – ŠTK ZsFZ na základe rozhodnutia KR odstupuje FK za porušenie RS ZsFZ B/1/i na doriešenie na DK
Rozhodnutie: ZsFZ-STK-2019/2020-0867
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 06:37
Dátum vyriešenia: 14.11.2019 06:37
Stav: Vyriešené