Komisia rozhodcov
Členovia
Emil Valach
Ivan Hádek
Alena Jančoková - Žáčiková
Tomáš Marsal
Eduard Chalmoviansky
Jozef Husárik
Pavel Krnáč
František Vyskočil
Slavomír Matejčík
Dušan Koníček
Jozef Jeriga
Ľuboš Marci
Štefan Hodoško
Tajomníci
Rozhodnutia
ZsFZ-KR-2018/2019-0114KR berie na vedomie oznámenie
ZsFZ-KR-2018/2019-0113KR berie na vedomie Vašu žiadosť
ZsFZ-KR-2018/2019-0112KR berie na vedomie Vaše oznámenie
ZsFZ-KR-2018/2019-0111KR berie na vedomie Vašu sťažnosť
ZsFZ-KR-2018/2019-0110KR sa na svojom zasadnutí žiadosťou nezaoberala
ZsFZ-KR-2018/2019-0109KR sa na svojom zasadnutí nezaoberala so sťažnosťou
ZsFZ-KR-2018/2019-0108KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0107KR berie na vedomie podnet
ZsFZ-KR-2018/2019-0106KR berie na vedomie podnet
ZsFZ-KR-2018/2019-0105KR berie na vedomie Vašu sťažnosť
ZsFZ-KR-2018/2019-0104KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0103KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0102KR berie na vedomie žiadosť
ZsFZ-KR-2018/2019-0101KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0100KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0099KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0098KR berie na vedomie vyjadrenie DZ
ZsFZ-KR-2018/2019-0097KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0096KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0095KR berie na vedomie oznámenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0094KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0093KR berie na vedomie vyjadrenie DZ
ZsFZ-KR-2018/2019-0092KR berie na vedomie oznámenie
ZsFZ-KR-2018/2019-0091KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0090KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0089KR berie na vedomie vyjadrenie AR1
ZsFZ-KR-2018/2019-0088KR berie na vedomie vyjadrenie AR2
ZsFZ-KR-2018/2019-0087KR berie na vedomie vyjadrenie AR2
ZsFZ-KR-2018/2019-0086KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0085KR berie na vedomie oznámenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0084KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0083KR berie na vedomie vyjadrenie DZ
ZsFZ-KR-2018/2019-0082KR berie na vedomie vyjadrenie
ZsFZ-KR-2018/2019-0081KR berie na vedomie žiadosť a vetovanie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0080KR berie na vedomie vyjadrenie AR1
ZsFZ-KR-2018/2019-0079KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0078KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0077KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0076KR berie na vedomie oznámenie DZ
ZsFZ-KR-2018/2019-0075KR berie na vedomie vyjadrenie AR1
ZsFZ-KR-2018/2019-0074KR berie na vedomie vyjadrenie AR2
ZsFZ-KR-2018/2019-0073KR berie na vedomie vyjadrenie AR2
ZsFZ-KR-2018/2019-0072KR berie na vedomie oznámenie
ZsFZ-KR-2018/2019-0071KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0070KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0069KR berie na vedomie oznámenie
ZsFZ-KR-2018/2019-0068KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0067KR berie na vedomie vyjadrenie DZ
ZsFZ-KR-2018/2019-0066KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0065KR berie na vedomie pochvalu AR2 a vetovanie AR2