Komisia rozhodcov
Členovia
Ivan Hádek
Alena Jančoková - Žáčiková
Tomáš Marsal
Eduard Chalmoviansky
Emil Valach
František Vyskočil
Jozef Jeriga
Pavel Krnáč
Slavomír Matejčík
Dušan Koníček
Radomír Sluk
Ľuboš Marci
Štefan Hodoško
Tajomníci
Rozhodnutia
ZsFZ-KR-2019/2020-0060KR berie na vedomie pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0057KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0056KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0055KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0054KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0037KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0036KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0035KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0034KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0033KR berie na vedomie vyjadrenie AR.
ZsFZ-KR-2019/2020-0032KR berie na vedomie vyjadrenie R.
ZsFZ-KR-2019/2020-0031KR berie na vedomie vyjadrenie AR.
ZsFZ-KR-2019/2020-0030KR berie na vedomie vyjadrenie AR.
ZsFZ-KR-2019/2020-0029KR berie na vedomie vyjadrenie AR.
ZsFZ-KR-2019/2020-0028KR berie na vedomie vyjadrenie R.
ZsFZ-KR-2019/2020-0027KR berie na vedomie vyjadrenie R.
ZsFZ-KR-2019/2020-0026KR berie na vedomie vyjadrenie DZ.
ZsFZ-KR-2019/2020-0025KR berie na vedomie pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0024KR berie na vedomie pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0021KR berie na vedomie Vaše vetovanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0020KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0019KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0018KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0017KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0016KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
ZsFZ-KR-2019/2020-0015KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0014KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0013KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0012KR berie na vedomie Vaše podanie.
ZsFZ-KR-2019/2020-0011KR berie na vedomie Vaše podanie.