Komisia rozhodcov
Členovia
Emil Valach
Ivan Hádek
Alena Jančoková - Žáčiková
Tomáš Marsal
Eduard Chalmoviansky
Jozef Husárik
Pavel Krnáč
František Vyskočil
Slavomír Matejčík
Dušan Koníček
Jozef Jeriga
Ľuboš Marci
Štefan Hodoško
Tajomníci
Rozhodnutia
ZsFZ-KR-2018/2019-0154Vyjadrenie k sťažnosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0153Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0152Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0151Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0150Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0149Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0148Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0147Vyjadrenie k žiadosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0146Vyjadrenie k žiadosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0145Vyjadrenie k podnetu
ZsFZ-KR-2018/2019-0144Vyjadrenie k sťažnosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0143KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0142KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0141Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0140Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0139Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0138Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0137Vyjadrenie k sťažnosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0136Pochvala na výkon R
ZsFZ-KR-2018/2019-0135Vyjadrenie k sťažnosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0133Žiadosť o delegovanie R z vyšších súťaží
ZsFZ-KR-2018/2019-0132KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0131KR berie na vedomie vyjadrenie AR
ZsFZ-KR-2018/2019-0130KR berie na vedomie vyjadrenie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0129KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0128Záver komisie rozhodcov k sťažnosti
ZsFZ-KR-2018/2019-0127KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0126KR berie na vedomie vetovanie R.
ZsFZ-KR-2018/2019-0125KR berie na vedomie vetovanie R
ZsFZ-KR-2018/2019-0124KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0123KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0122KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0121KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0120KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0119KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0118KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0117KR berie na vedomie pochvalu
ZsFZ-KR-2018/2019-0116KR vyhovela Vašej žiadosti.