Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2017/2018-0093
FC Neded
KR ZsFZ berie na vedomie Vaše vyjadrenie podané prostredníctvom ISSF. Rozhodnutie v prípade predčasného ukončenie stretnutia rozhodcom je plne v kompetencii ŠTK ZsFZ. V prípade nespokojnosti s výkonom rozhodcu je potrebné využiť právo podať sťažnosť na výkon R v súlade s Rozpisom súťaži 2017/2018 B9 písmeno f., kde sú uvedené predpísané náležitosti sťažnosti. Váš oddiel od začiatku súťažného ročníka doteraz nepodal ani jedinú sťažnosť na výkon rozhodcov. V prípade odôvodnenej nespokojnosti s delegáciou rozhodcov je možné požiadať prostredníctvom ISSF o zmenu rozhodcov. KR ZsFZ zverejňuje obsadenie R 10 dní pred ÚHČ. KR ZsFZ doteraz všetky požiadavky oddielov na zmeny v delegácii akceptovala. KR ZsFZ zabezpečila videozáznam z predmetného stretnutia. Vzhliadla situáciu z 89´- nariadenie PK pre D, ktoré vo svojom podaní hodnotíte ako neoprávnené. KR po vzhliadnutí videozáznamu konštatuje, že R nariadil PK správne za riskantné podrazenie súpera v góĺovej príležitosti v pokutovom území. S pozdravom Ján Franek, predseda KR ZsFZ
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2017/2018-0093
Klub: FC Neded
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 16:06
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 16:06
Stav: Vyriešené