Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2018/2019-0060
KR berie na vedomie Vašu žiadosť
KR berie na vedomie žiadosť TJ Lehnice – žiadosti vyhovela.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2018/2019-0060
Klub: TJ Lehnice
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 09:21
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 09:21
Stav: Vyriešené