Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0001
Odpoveď na Vašu žiadosť
KR na uvedený zápas delegovala rozhodcov z III. ligy, preto nemáme dôvod meniť rozhodcov. Treba si najskôr zistiť akú súťaž delegovaní rozhodcovia rozhodujú a až potom podávať podanie na KR. Zároveň Vás komisia upozorňuje, že pred začiatkom súťažného ročníka máte možnosť vetovať 3 rozhodcov. Využite túto skutočnosť, lebo počas súťažného ročníka Vám bude vyhovené iba vo výnimočných prípadoch.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0001
Klub: FC Pata
Dátum zaevidovania: 31.07.2019 07:51
Dátum vyriešenia: 31.07.2019 07:51
Stav: Vyriešené