Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0003
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0003
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 09:49
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 09:49
Stav: Vyriešené