Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0005
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 09:50
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 09:50
Stav: Vyriešené