Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0010
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0010
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 09:54
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 09:54
Stav: Vyriešené