Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0012
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0012
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 09:55
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 09:55
Stav: Vyriešené