Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0017
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0017
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 09:59
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 10:03
Stav: Vyriešené