Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0018
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0018
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 10:00
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 10:00
Stav: Vyriešené