Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0020
KR berie na vedomie Vaše podanie.
KR berie na vedomie Vaše podanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0020
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 10:01
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 10:01
Stav: Vyriešené