Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0021
KR berie na vedomie Vaše vetovanie.
KR berie na vedomie Vaše vetovanie.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0021
Klub: FK TEMPO Partizánske
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 10:02
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 10:02
Stav: Vyriešené