Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0037
KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0037
Klub: OFK Tovarníky
Dátum zaevidovania: 13.09.2019 10:35
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 10:35
Stav: Vyriešené