Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0056
KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
KR berie na vedomie Vašu pochvalu.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0056
Klub: FK Krakovany
Dátum zaevidovania: 26.09.2019 19:50
Dátum vyriešenia: 26.09.2019 19:51
Stav: Vyriešené