Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2019/2020-0102
Sťažnosť
KR sa na svojom zasadnutí zaoberala Vašou sťažnosťou a vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia. KR rozhodla, že Vaša sťažnosť je opodstatnená a R mal nariadiť PK. KR voči R vyvodila dôsledky v súlade so Zásadami pre činnosť KR. Alena Jančoková Žáčiková, predsedkyňa KR
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2019/2020-0102
Klub: ŠK VEGUM Dolné Vestenice
Dátum zaevidovania: 31.10.2019 15:39
Dátum vyriešenia: 31.10.2019 15:39
Stav: Vyriešené