Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón

Igor Mesároš

poverený vedením


0904403001

Iveta Neveďalová člen KŽF 0919 282 567
Viliam Leponi člen KŽF 0903 110 079
Štefan Labay člen KŽF

Dóra Horváthová

člen KŽF