Revízna komisia ZsFZ

Meno a priezvisko Funkcia E-mail
Ján Bott predseda RK bottjani@gmail.com
Milan Kraslan člen RK
Tomáš Vaňo člen RK
Peter Bartovič člen RK