Meno a priezvisko Funkcia E-mail
Milan Kraslan člen RK
Tomáš Vaňo člen RK
Peter Bartovič člen RK