Aktív predsedov TMK ObFZ a garantov vzdelávania

11.12.2017, Iveta Šodelová

Aktív TMK ZsFZ

V piatok 8. Decembra 2017 v predvečer seminára trénerov ZsFZ sa konal v Agroištitúte Nitra aktív predsedov TMK oblastných futbalových zväzov a garantov vzdelávania UEFA Grassroots C licencie. Hlavnou náplňou tohto stretnutia bola koordinácia vo vzdelávacom procese pri školeniach a seminároch podľa smernice technického úseku SFZ. Za TÚ SFZ sa zúčastnil manažér vzdelávania Zsolt Pakusza. Účastníkov aktívu privítal predseda TMK ZsFZ Rudolf Hanák a tiež sekretár ZsFZ Ivan Hádek.

Zsol Pakusza zdôraznill, že vzdelávanie trénerov je výhradne pod kontrolou SFZ. Týka sa všetkých kurzov školenia trénerov, vrátane kurzov týkajúcich sa Grassroots Charty (u nás licencie UEFA Grassroots C). Požaduje včasné oznamovanie plánovaných akcií aby sa dostali v predstihu do všetkých úradných správ SFZ, regionálnych a oblastných futbalových zväzov osloviť čo najširšiu trénerskú základňu. Umožniť široký záber pre získanie základnej trénerskej licencie UEFA Grassroots C licencie. Predseda TMK poukázal okrem iného na problém pri zápisoch o stretnutí, kde sa v niektorých prípadoch vyskytuje v kolonke tréner – neznámi – čo je v rozpore zákona o športe. V diskusii sa riešili problémy z hľadiska amatérskeho, kde nie sú vytvorené adekvátne podmienky pre komplexné dodržanie postupov vydané SFZ. Aktív sa bude organizovať pravidelne raz do roka.

 

 

image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ
image
Autor: zsFZ
Zdroj: ZSFZ
image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ
Prečítané: 195x