26.01.2020, Marián Červenka

Hodnotiaca konferencia ObFZ Senica

26.01.2020, Marián Červenka
Report zo stretnutia na Záhorí
image
Autor: Mária Bartošová
Zdroj: ZsFZ

Začiatkom týždna zastupovala Západoslovenský futbalový zväz na Záhorí trojica Gádoši, Zábojník a Bartošová. Išlo o hodnotiacu konferenciu, ktorej halvným cieľom ObFZ Senica bolo podať správu za rok 2019. Na jeho začiatku stanovil výkonný výbor nasledujúce úlohy: zvýšenie úrovne personálnej práce, zabezpečenie sponzorov pre všetky ligy dospelých, od súťažného ročníka 2019/2020 prideliť rozhodcov pod zväz, vytvorenie novej súťaže o pohár ObFZ Sportika cup. Predseda oblastného zväzu Miroslav Guček v stručnosti zhrnul plnenie úloh, pričom všetky stanovené body boli splnené. Činovníci následne v správe hodnotili pôsobenie výkonného výboru a odborných komisií. Správa len potvrdila, že po personálnych zmenách prišlo k zlepšeniu práce. V ďalšej časti boli prednesené správy o hospodárení a práci revíznej komisie. Na záver ocenil predseda ObFZ Senica Miroslav Guček spolu s predsedom ZsFZ Ladislavom Gádošim schválených členov pri príležitosti dožitia okrúhlych životných jubileí. Ocenení: Jozef Kudláč z TJ Radošovce (80 rokov), Ján Novák z TJ Vrádšte (70 rokov) a Štefan Daniš rozhodca ObFZ (70 rokov). Konferenciie sa zúčastnilo 85 percent z pozvaných klubov, čím stretnutie splnilo svoj účel. Kluby sa predovšetkým dozvedeli informácie o momentálnom stave ObFZ Senica a zároveň plán do nasledujúceho obdobia. „Oblastný futbalový zväz Senica patrí medzi stabilne fungujúce a jeho vysokú úroveň pôsobnosti dnes podčiarkla hodnotiaca konferncia. Teší ma pomerne vysoká účasť, ocenenie jubilantov i to, že sa naším kolegom podarilo splniť všetky stanovené úlohy zo začiatku minulého roka,“ hovoril po stretnutí predseda ZsFZ Ladislav Gádoši.

Prečítané: 240x