20.11.2019, Mária Bartošová

Mimoriadny oznam sekretariátu ZsFZ

20.11.2019, Mária Bartošová
Čerpanie kreditov v roku 2019

  Sekretariát ZsFZ oznamuje FK  ZsFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, musia prostredníctvom eshopu SFZ vyčerpať do 30.11.2019!!! Žiadame o okamžité riešenie čerpania týchto prostriedkov!!! Aktuálny stav nájdete vždy na: 

  http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Prečítané: 845x