14.01.2020, Mária Bartošová

Oznam sekretariátu- výzva na úhradu zbernej faktúry za 11/2019!

14.01.2020, Mária Bartošová

 

Sekretariát ZsFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november bola dňa 10.12.2019 /utorok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia podľa požiadaviek, budú odstúpené na doriešenie DK ZsFZ!!! 

NEPLATIČI ZSFZ:

Obecný športový klub Kolíňany- 47,71€


Ľubomír Zábojník, vedúci sekretár ZsFZ

Prečítané: 423x