03.12.2019, Mária Bartošová

Oznam sekretariátu- výzva na úhradu zbernej faktúry za 10/2019!

03.12.2019, Mária Bartošová

 

Sekretariát ZsFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac október bola dňa 11.11.2019 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia podľa požiadaviek, budú odstúpené na doriešenie DK ZsFZ!!! 

NEPLATIČI ZSFZ:

FK Malé Dvorníky-  615,90€


Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

Prečítané: 276x